Vandaag geopend van 10:00 - 17:00
Kwalitatieve, snelle
service en hulp!

Klantenservice & informatie


Uw factuur

De betaling van de factuur dient direct contant of per pin betaald te worden tenzij schriftelijk anders door Nick's Computers is aangegeven. Daarnaast zijn wij gerechtigd om periodiek te factureren.

Op elke factuur wordt een kredietbeperkingstoeslag berekend van 7% bovenop de hoofdsom. Wanneer de betaling binnen 7 dagen wordt voltooid, krijgt de klant de toeslag(en) terug na de laatste factuur. Na betaling van de laatste factuur zal de korting worden teruggestort via een kredietnota.

Betalingen

Eerste herinnering
Na 7 werkdagen sturen wij een eerste herinnering om u te laten weten dat uw factuur binnen 7 dagen betaald dient te worden. Daarnaast heeft u geen recht meer op het terug ontvangen van de kredietbeperkingstoeslag.

Tweede herinnering
Heeft u de betaling van uw factuur nog niet binnen het voorgestelde termijn voldaan sturen wij u een herinnering om alsnog de betaling binnen 7 werkdagen te voldoen.

Laatste herinnering
Uw betaling valt meer dan 7 werkdagen buiten termijn, mochten wij uw betaling niet binnen de 7 werkdagen hebben ontvangen, zien wij ons genoodzaakt de vordering uit handen te geven. U dient er rekening mee te houden dat alle kosten tengevolge van deze invordering voor uw rekening komen met en minimum van €135,-, terwijl wij voorts aanspraak maken op 5% rente vanaf datum in verzuim.
Wij hopen en nemen natuurlijk aan dat u het niet zover zal laten komen en tijdig aan uw betalingsverplichting zult voldoen.

Afspraken en prijsopgaven

Facturatie en betaling